Our Collaborations

ERTA-ACCA Collaborations in IIRC approved Integrated Report certificated programs

Değerli Paydaşlarımız

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında yeni iş modelleri ve yeni teknolojiler iş dünyasındaki geleneksel yaklaşımları yıkmakta; şirketlerin mevcut durumunu ve potansiyelini sadece yıllık finansal rakamlar ile açıklanamayacağını giderek artan şekilde gözlemlemekteyiz. Entegre Raporlama gibi şirketlerin raporlama standartlarını bütünsel bir yaklaşım ile bir kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığını öne çıkaran raporlama çeşidi şirketlerin sürdürülebilirlik ve değer yaratma hedeflerine çok büyük fayda sağlamaktadır.

ACCA’in Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi- IIRC tarafından akredite edilen ve 19 Mayıs 2020 tarihinde lansmanı gerçekleştirilen ACCA Entegre Raporlama Sertifika Programı (ACCA Integrated Reporting Certificate Programme), entegre raporlama çerçevesini daha iyi anlamak, entegre raporlamanın sunduğu faydalardan daha fazla yararlanmak ve entegre raporlama uygulamasını hayata geçirmek isteyen kurumlar ve ilgili profesyoneller için hayata geçirildi.

ACCA ile Entegre Raporlama Ağı Türkiye (ERTA) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; ACCA Entegre Raporlama Sertifika Programı, ERTA üyeleri için avantajlı koşullarda sunulmaktadır. Bu kapsamda ERTA aracılığı ile programa kayıt yaptıracak profesyoneller sertifika programlarından %10 oranında indirim elde edecektir

Eğitim dili İngilizce olan online sertifika programı kendi içinde 3 eğitim seviyesi bulundurmaktadır:

1- ACCA Integrated Reporting Briefing: C seviye yöneticilerine yönelik olan 4 saatlik bu programda, entegre raporlamanın hedefleri ve faydaları ile kurumlarda nasıl uygulamaya konulacağı ele alınmaktadır.

2- ACCA Certificate in Integrated Reporting Foundation: Bu seviyede, entegre raporlama hakkındaki temel kavramlar, entegre raporlama süreci ve entegre raporlama sürecinin kurumlarda başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli faktörler işlenmektedir. 12 saat süren bu program, entegre raporlama ile ilgilenen finans ve insan kaynakları profesyonelleri için uygundur.

3- ACCA Certificate in Integrated Reporting Practitioner: İlk iki seviyede sunulan eğitimleri de içeren Practioner programı toplam 21 saat sürmektedir. Kurumların içinde entegre raporlamayı hazırlamaktan sorumlu profesyonellere yönelik bu seviyede, temel entegre raporlama konseptlerinin kurumların içinde nasıl uygulanması gerektiği, entegre raporlama yaklaşımının nasıl hayata geçirilmesi gerektiği ve başarılı bir entegre raporun nasıl hazırlanması gerektiği ele alınmaktadır. Entegre Raporlama hazırlama sürecinde görev alacak tüm profesyoneller için uygundur.

Temel aşamadaki program (ACCA Certificate in Integrated Reporting Foundation) ile başlayıp uygulayıcı seviyesindeki programa (ACCA Certificate in Integrated Reporting Practitioner) geçmek isteyenler, sadece iki program arasındaki fiyat farkını ödeyerek, ACCA Certificate in Integrated Reporting Practioner seviyesine devam edebileceklerdir.

Sertifika programı hakkında detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için info@entegreraporlamatr.org adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

ERTA - ACCA Türkiye

Kayıt için lütfen tıklayınız.

 
Share this content;
 

Integrated Reporting Turkey IR&IR Platform