ERTA&KPMG TÜRKİYE

ERTA&KPMG TÜRKİYE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

  Değerli Paydaşlarımız,

  Günümüzün hızla değişen koşulları ile birlikte şirketlerin raporlama ihtiyaç ve yaklaşımları da değişim göstermektedir. Entegre Raporlama şirketlerin sadece geriye dönük finansal performans üzerinden değil, bu finansal performansı şirketin bütün operasyonları ve yarattıkları değer ile ilişkilendirerek ele alan, ileriye dönük kısa-orta ve uzun vadede trendleri, fırsatları ve riskleri ve günümüzde önem kazanan başka birçok ilişkiyi dikkate alan bir raporlama yaklaşımıdır. Türkiye’de Entegre Raporlama yapan şirketlerin %80’i Entegre Raporlama’nın sürdürülebilirlik risklerinin farkında olup daha iyi risk analizi yapma imkanı elde etmesine katkısı olduğunu belirtiyor.

  KPMG Türkiye, KPMG’nin küresel uzmanlarının katılımı ile Eylül 2020’de 3 gün süren bir Entegre Raporlama eğitimi düzenlemiştir. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi-IIRC tarafından akredite olan eğitim “uygulayıcı” seviyede verilmiş olup, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanmıştır. Eğitim katılımcıların, Entegre Raporlama’nın değer yaratma ve sermayeler gibi temel ögelerini şirketlere uygulayabilmelerini ve entegre düşünce yapısını kullanarak Entegre Raporlama yapan bir ekipte aktif bir şekilde yer alabilecek “uygulayıcı” yetkinlik seviyesine erişmelerini hedeflemiştir. 3 günlük eğitim teorik bilginin yanında katılımcıların aktif katılımını içeren egzersizler ve pratik örnekler de içeren toplam 6 modülden oluşmaktadır.

  Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve KPMG Türkiye arasında yapılan bu işbirliği kapsamında ERTA üyelerine eğitim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.

  Eğitim Modülleri:

  1.Kapsam ve metodoloji

  2.Kurumsal raporlamaya giriş

  3.Entegre Raporlama’nın vizyonu

  4.Entegre düşünce: “Zamanla değer yaratmak”

  5.Entegre Rapor hazırlamak: “Yaratılan değerin iletişimi”

  6.Entegre Rapor’un uygulanması: “Finansal yönetimden değer yönetimine”

  Saygılarımızla,
  Entegre Raporlama Türkiye Ağı- KPMG Türkiye

   
 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Eğitim İşbirlikleri