Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Komiteler

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) 2016 yılında çalışmaları sürdürmek amacıyla üç Komite belirlemiştir. Aşağıda detaylarını görebileceğiniz Komiteler’e Yürütme Kurulu Sorumlu Üyeleri başkanlık etmektedir.

Farkındalık Komitesi

Farkındalık Komitesi, entegre düşünce ve entegre raporlama konusunda farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yürütür. Entegre raporlamaya ilişkin konuların ilgi mevzuatta yer almasına yönelik çalışmalar yapar. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, ilgili paydaşlara bilgi aktarımında bulunur. Ayrıca bu konularda Yürütme Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Yürütme Kurulu Sorumlu Üyeleri: Argüden Yönetişim Akademisi, Borsa İstanbul, Global Compact Türkiye, SKD Türkiye, IIRC Turkiye Temsicisi, TÜSİAD, Garanti Bankası, Çimsa ve TKYD.

Eğitim Komitesi

Eğitim Komitesi, entegre düşünce, entegre rapor ve entegre raporlamaya ilişkin Türkiye’ye özgü eğitim içerikleri hazırlar. Eğitimlerle ilgili her konuda Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ile iş birliği içerisinde çalışır. Eğitmen adaylarını belirler. Ayrıca bu konularda Yürütme Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Yürütme Kurulu Sorumlu Üyeleri: TÜSİAD ve Argüden Yönetişim Akademisi

Uygulama Komitesi

Uygulama Komitesi, entegre raporlamanın uygulanması ve iyi uygulama örneklerinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütür. İş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini analiz eder, şirketler arasında iletişim ağı kurulmasına öncülük eder. Ayrıca bu konularda Yürütme Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Yürütme Kurulu Sorumlu Üyeleri: Borsa Istanbul,TÜSİAD, Çimsa ve Garanti Bankası

 
Bu içeriği paylaşın;