Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Komiteler

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) çalışmalarını sürdürmek amacıyla beş çalışma komitesi belirlemiştir. Aşağıda detaylarını görebileceğiniz Komiteler’e ERTA Yönetim Kurulu Sorumlu Üyeleri başkanlık etmektedir.

 

İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

ERTA İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu; iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik konuları üzerine etkinlik ve projeler gerçekleştirmek, ERTA üye ve paydaşlarının hem bireysel hem de kurumsal açıdan gelecek nesiller için Dünya’yı daha yaşanılabilir bir hale getirmesine destek olmak, çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim (ÇYS) konusunda farkındalık çalışmaları yürütmek amacı ile oluşturulmuştur. Çalışma Grubu çevresel, sosyal ve yönetişim konularını odağına alarak; iklim değişikliği ile mücadele, iklim krizinin önceliklendirmesi, düşük karbonlu kalkınma için sektörlere özel sürdürülebilir yol haritaları, net sıfır emisyon hedefleri ve sera gazı emisyon azaltım stratejilerine yönelik ulusal ve uluslararası projeler ve ERTA üye ve paydaşlarının farkındalıklarını arttıracak içerikler üzerine etkinlikler düzenleyerek, edindiği bulgular ile değer yaratmayı hedefler.

Çalışma Komitesi Eş Başkanları: Allianz Sigorta A.Ş. (Ersin Pak) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Meral Murathan)

 

Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu

ERTA Sürdürülebilirlik Finans Çalışma Grubu, “Sürdürülebilir Finans” anlayışının ve uygulamalarının geliştirilmesi amacı ile finans sektörü başta olmak üzere tüm sektörler için düşük karbonlu yeşil finansman araç ve ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma odaklı işbirliklerinin artırılması ve kural koyuculara öncülük etmek amacı ile kurulmuştur. Çalışma grubu, ulusal ve uluslararası gündem, mevzuat ve uygulamaları yakından takip ederek bu konudaki teşvik yeterliliklerini güncel olarak analiz eder, yeşil finansman ürünlerini artırmak, sermayeyi geniş bir yatırımcı yelpazesinde harekete geçirmek üzere üye ve paydaşlarının farkındalığının artırılması için faaliyetler gerçekleştirir, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacı ile ulusal ve uluslararası toplantılar organize eder ve eğitimler düzenler. Entegre düşünce yaklaşımını benimseyerek, geleneksel finans modelleri ile Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (environmental, social and governance, ESG) ilkelerine uygun ihraç edilen yatırım araçları arasında köprü kurmak üzere çalışmalar gerçekleştirir, organize ettiği entegre raporlama eğitimleri ile sürdürülebilir finansmana erişim konusunda şirketlere öncülük eder.

Çalışma Komitesi Eş Başkanları: BORUSAN Holding (Barış Kökoğlu) - Garanti BBVA (Işıl Akdemir Evlioğlu) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Seçil Yıldız)

 

Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışma Grubu

ERTA Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışma Grubu, ülkemizin kalkınmasına daha etkin katkı sağlamak, dünyada değişen yatırım ve ticaret trendleri ve dengeler çerçevesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik proje ve çalışmalar gerçekleştirmek, üye ve paydaşlarının yatırımcı ilişkilerini desteklemek ve yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde değer yaratan bir platform olmak hedefini taşır. Üye şirketlerinden konunun uzmanı şirket temsilcileri ve yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin katılımı ile daha iyi bir yatırım ortamının oluşturulması yönünde şirketlerin ve yatırımcıların beklentilerini analiz ederek sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü yönünde çalışmalar gerçekleştirir. Ulusal ve uluslararası kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri kurulması yönünde faaliyetler gerçekleştirir, mevzuatlara ilişkin dernek görüşü oluşturmak üzere düzenleyici kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütür. Geliştirilen stratejiler doğrultusunda, şirketlerin ulusal ve global yatırımlardan faydalanabilmesine destek olacak yol haritaları sunar; hem yatırımcıyı hem şirketleri koruyacak düzenlemeler geliştirilmesine öncülük eder. Finansal olmayan hedefleri-riskleri henüz yeterince faaliyetleriyle bütünleştirmeyen şirketlerde, yatırımcıların şirket faaliyetlerini değerlendirmelerinde kritik öneme sahip entegre düşünce yaklaşımı ve entegre raporlama konularına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefler.

Çalışma Komitesi Başkanı: ÇİMSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Mustafa Aydın)

 

Global İlişkiler ve Mevzuat Çalışma Grubu

ERTA Global İlişkiler Çalışma Grubu, başta çatı örgütümüz olan Değer Raporlama Vakfı (VRF) olmak üzere uluslararası platformda önde gelen kuruluşlar ile geliştireceği işbirlikleri ile ERTA’nın global ilişkilerini güçlendirmeyi, kurumsal raporlama ekosistemindeki gelişmeleri yakından takip ederek üye ve paydaşlarını bilgilendirmeyi amaçlar. Türkiye’de “Entegre Düşünce” ve “Entegre Raporlama” konularına yönelik farkındalığı arttırmak ve üye şirketlerin global düzeyde daha etkin faaliyet göstermelerini desteklemek amacı ile çalışmalar yürütür. Dernek faaliyet alanlarını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konulara ilişkin düzenlemeleri takip ederek, ulusal mevzuat ve raporlama çerçevesinin uyumlu hale getirilmesi sürecine etkin olarak destek sağlar, öneriler sunar ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarla konuya ilişkin ortak projeler geliştirir. Bu süreçte başta düzenleyici kuruluslar olmak üzere, kamu kurumları, meslek örgütleri ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği içinde çalışır ve fikir liderliği yapar.

Çalışma Komitesi Eş Başkanları: Prof. Dr. Güler Aras - SKD Türkiye (Ediz Günsel)

 

Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu

ERTA Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu, Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Türk iş hayatının yapısına ve gereksinimlerine uygun kurumsal yönetim politikaları geliştirilmesine yönelik faaliyetlere destek olmayı hedefler. Üye şirketlerin ilgili temsilcileri ile kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri takip ederek, şirketlerde çevresel ve sosyal sorumluluk stratejilerinin geliştirilmesi ve bunların kurumsal süreçlere entegrasyonu konusunda öncülük eder. BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği etkinlik ve çalışmalar ile sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesine ve Sürdürülebilirlik ve Entegre Rapor kavramlarının Türkiye’deki her şirket tarafından içselleştirmesi ve önceliklendirmesine destek olur. ERTA kurumsal kimlik çalışması ve kurumsal ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, ERTA faaliyetlerinin etkin bir şekilde duyurulması ve basın ile ilişkilerin takibini yürütür. Kamuoyu ile ilişkiler alanında ajans çalışmalarını Dernek amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda koordine eder.

Çalışma Komitesi Başkanı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Serdar Başoğlu) - LOGO Yazılım (Gülnur Anlaş)

 
Bu içeriği paylaşın;