Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Amacımız

ERTA’nın amacı, entegre raporlama ve entegre düşünceye ilişkin ulusal düzeyde farkındalığı artırmak, kurumların kapasitesini geliştirmek ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamaktır. ERTA bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik kuruluşlar ile işbirliği yaparak entegre düşüncenin ve entegre raporlamanın tüm kurum ve kuruluşlarda yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 
Bu içeriği paylaşın;