Güncel

ISSB ilk iki küresel standardı olan IFRS S1 ve IFRS S2 standartlarını yayınladı

IFRS Vakfı bünyesinde kurulan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) ilk iki küresel standardı olan IFRS S1 (Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler) ve IFRS S2 (İklimle ilgili Açıklamalar) standartlarını yayınlayarak dünya genelinde sermaye piyasalarında sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalar konusunda yeni bir dönem başlattı.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı bünyesinde kurulan ve 18 aydır çalışmalarını aktif olarak yürütmekte olan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) geçtiğimiz hafta 26 Haziran’da ilk iki küresel standardı olan IFRS S1 (Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler) ve IFRS S2 (İklimle ilgili Açıklamalar) standartlarını yayınlayarak dünya genelinde sermaye piyasalarında sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalar konusunda yeni bir dönem başlattı.

Özellikle şirketlerin, yatırımcıların karar vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sunmalarını sağlamak, yatırım kararlarını doğru yönlendirmek ve şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalarına duyulan güvenin ve raporlamada şeffaflığın artırılmasına yardımcı olmak üzere geliştirilen bu global standartlar; iklimle ilgili risklerin ve fırsatların bir şirketin beklentileri üzerindeki etkisini açıklamak için ortak ve küresel bir dil oluşturmaktadır.

Yayınlanan standartların ana çerçevesini belirleyen IFRS S1: Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler, finansal rapor kullanıcılarının sürdürülebilirlikle ilgili daha tutarlı, eksiksiz, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir finansal bilgi taleplerine çözüm olmak üzere geliştirilmiştir. IFRS S1, şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede karşılaştıkları sürdürülebilirlikle ilgili riskler ve fırsatlar hakkında yatırımcılara bilgi vermelerini sağlamak için tasarlanmış bir dizi açıklama gerekliliği sunmaktadır. IFRS S1'in gerektirdiği bilgiler, bir işletmenin nasıl faaliyet gösterdiğinin, yarattığı değerin göstergesi niteliğinde olup, özellikle yönetişim, strateji, risk yönetimi ve sürdürülebilirlikle ilgili riskler ve fırsatlarla ilişkili ölçütler ve hedeflerle direkt ilgilidir.

ISSB, finansal raporlama yapan bir işletmenin, iklimle ilgili riskleri ve fırsatları hakkında daha tutarlı, eksiksiz, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bilgi paylaşımının kritik öneminin bilinci ile ayrıca IFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar'ı geliştirmiştir. IFRS S2 Standardı, iklim ile ilgili özel açıklamaları belirler ve IFRS S1 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu standardın gerektirdiği bilgiler; bir işletmenin kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansmana erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi beklenen iklimle ilgili riskler ve fırsatları hakkında detaylı bilgi açıklamasını gerektirir.

ISSB Global Standartları, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili bilgilerini, finansal tablolarla birlikte aynı raporlama düzeninde sunmalarını sağlamak üzere tasarlanmış ve tüm muhasebe gereklilikleri ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Standartlar, 140'tan fazla ülkede zorunlu olan IFRS Uluslararası Muhasebe Standartlarının (International Accounting Standards Board- IASB) temelini oluşturan kavramlar üzerine inşa edilmiştir. Standartlar, İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü’nün (TCFD) tavsiyelerine dayanmakta, Entegre Raporlama (ER) çerçevesini temel almaktadır.

ISSB ayrıca, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayacak yıllık raporlama dönemleri için bir yürürlük tarihi belirlemenin, IFRS kullanıcılarının sürdürülebilirlikle ilgili ve iklimle ilgili finansal açıklamalara olan acil ihtiyacını karşılamadaki mevcut gereklilikler ile tutarlı olduğuna karar vermiştir. KOBİ'lerin IFRS standartlarını 2024 yılı itibarı ile uygulaması için herhangi bir zorunluluk getirilmemiştir.

ERTA olarak çok değerli üyelerimizle birlikte gelişmeleri çok yakinen takip ettiğimiz bu süreçte, şirketler tarafından paylaşılacak sürdürülebilirlik açıklamaları konusunda küresel ve kapsamlı bir çerçeve oluşturması beklenen bu global standartların geliştirilmesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da standartlara ilişkin kapasite geliştirmeye yönelik öncelikle bilgilendirici ulusal ve global toplantılarımız, akredite eğitim, webinar, proje, destekleyici kılavuz çalışmalarımız ve tüm üye ve paydaşlarımızın kıymetli destekleri ile sürece nitelikli katkı sunmak ve değer yaratmak önceliğimiz olacaktır.

Detaylı Bilgi ve Standartlara erişim için;

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2/

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel