Entegre Raporlama Türkiye


IIRC Global Konferans 2020

Öne Çıkan Başlıklar

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından 30 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Konferans 2020 (IIRC Global Conference 2020), çeşitli düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme otoriteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar tarafından ilgiyle takip edildi. Konferansta öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Entegre Rapora İlgi Giderek Artıyor

Pandemi nedeniyle ilk defa tamamen sanal mecrada gerçekleştirilen etkinlikte, IIRC CEO’su Charles Tilley’nin IIRC’nin 10. yıl dönümünü kutlama konuşmasıyla başladı. Tilley konuşmasında, entegre düşüncenin kurum stratejisini şekillendirmede geçtiğimiz 10 yılda geldiği seviyeyi, firmaların ve kurumların karşılaştırılabilir, şeffaf, ve güvenilir bilgi için entegre rapora olan artan ilgisini ve pandeminin ve iklim değişikliğinin getirdiği zorlu gerçeklikte ana iş aktivitelerinin doğurduğu çevresel ve sosyal sonuçların kurumların finansal değerleriyle olan ilişkisinin yıldan yıla artan önemini vurguladı.

IIRC ve SASB ‘den Önemli Girişim: “The Value Reporting Foundation”

IIRC’nin 10. yılının kutlamalarının yanında, Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ile gerçekleştirilen birleşme bildirgesi ve the Value Reporting Foundation ismi ile ortak bir çatı altında faaliyetlerini yürütme kararı hususunda çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi. Bu konuşmalardan ilki IIRC CEO’su Charles Tilley ve SASB CEO’su Janine Guillot tarafından gerçekleştirildi ve artan belirsizlik ortamında sermaye piyasalarının kurumlardan veri güdümlü, kanıtlanabilir, şeffaf ve tüm paydaşlara kısa, orta, ve uzun vadede değer yaratacak bilginin ancak ortak bir raporlama diliyle aktarılabileceği, IIRC – SASB birleşme planının bu dilin yaratılmasında kilit rol oynayacağı belirtildi

Ülke Deneyimleri: Türkiye, İtalya, Güney Afrika, Hindistan

Üç gün süren konferans boyunca, aralarında Türkiye oturumunun da yer aldığı çeşitli ülke oturumları gerçekleştirildi. İtalya, Hindistan, Afrika ulusları, ve ülkemizin gerçekleştirdiği oturumlarda Entegre Raporlama’nın dünü, bugünü, ve yarını üzerine ülke perspektifleri ortaya koyulurken kurumların iş modellerinin entegre düşünce ve çoklu sermaye bakış açısıyla şekillendirilmesinin örnekleri sunuldu. Bu oturumlar sonucunda ortaya koyulan görüşleri değerlendirecek olursak, Entegre Raporlama öncesinde finansal ve finansal olmayan bilgilerin koordinasyonunda yaşanan sorunların çözümü, finansal sermayenin değer yaratımını etkileyen tüm sermayelere olan rolünün belirlenmesinde bütünsel bakış açısının önemi ve sürdürülebilirliğin ana iş aktivitelerine entegrasyonu noktasında strateji odaklı yaklaşımın belirlenmesinde Entegre Raporlama’nın ülkelere yol gösterici olduğu görüşlerinde birleşildi.

Güvenilir, Karşılaştırılabilir ve Şeffaf Bilgi Paylaşımı İçin “Entegre Düşünce” Kilit Role Sahip

Konferans boyunca gerçekleştirilen oturumlarda; entegre risk yönetimi, önemlilik analizi, entegre strateji, değer yaratımı zinciri, etki ölçümü ve yönetimi gibi Entegre Raporlama ile yakından ilgili olan çalışma alanları üzerine uluslararası mecrada ortaya koyulan son yenilikler üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Bahsedilen çalışma alanlarının Entegre Düşünce yapısıyla harmanlanması, çoklu sermaye yapısındaki sinerjilerin ortaya çıkarılmasındaki rolü ve güvenilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf bilginin paylaşımı hususundaki önemi çeşitli panelistler tarafından belirtildi.

Sürdürülebilirlik Yolculuğunun Pusulası: Sürdürülebilirlik Vizyonu

Konferansın kapanış konuşması ise IIRC Onursal Başkanı Profesör Mervyn King tarafından gerçekleştirildi. Profesör King konuşmasında, sürdürülebilir ve kalıcı değişimin uzun bir yolculuk olduğunu ve bu yolculukta önemli olan yegane hususun gerekli aksiyonların alınabilmesi için sahip olunması gereken bir sürdürülebilirlik vizyonunun değerinden bahsetti ve entegre raporlama yapısının sürdürülebilirlik vizyonu ve aksiyonlarını tek çatı altında toplamasıyla beraber kilit karar vericilerin gereken aksiyonları alacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.

IIRC Global Konferansı 2020: Türkiye Oturumu

Çatı kuruluşumuz International Integrated Reporting Council'in Global Konferansı'nda Türkiye olarak Entegre Raporlama deneyimimizi dünya ile paylaştık ve Türkiye'de entegre düşünme ve raporlama konusunda farkındalık yaratmak için çıktığımız yolculuğumuzda tecrübelerimizin diğer ülkelere ve kurumlara örnek oluşturmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Konferansın üçüncü gününde düzenlenen ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras moderatörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye oturumuna panelist olarak Çimsa CFO'su Vecih Yılmaz, Garanti BBVA Entegre Düşünce ve Raporlama Yöneticisi Sinem Özonur, Türkiye İş Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Yöneticisi Neşe Gülden Sözdinler ve TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan katıldılar.

Oturumun ilk bölümü Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras’ın sunumuyla başladı. Prof. Dr. Güler Aras sunumunda, ERTA birleştiriciliğinde Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların entegre rapor yolculuğu, ERTA’nın dünü, bugünü ve gelecek planları, gerçekleştirilen stratejik işbirlikleri ve ERTA’nın stratejik hedefleri üzerine dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren kilit paydaşlarına bilgilendirmede bulundu ve konuşmasında Türkiye’nin entegre raporlama yolculuğunda stratejimizin momentum kazanma aşamasında olduğunu ve entegre düşünceye olan bilincin artırılması, firmaların değer yaratma bakış açısının oluşturulması, sermaye piyasalarının ve yatırımların geliştirilmesi hususunda etkili iletişim, güçlü işbirlikleri, ve kapsayıcı ortaklıklara odaklandığımızı belirtti. Özellikle kapsayıcı yaklaşımın stratejimizin yapıtaşını oluşturduğunu ve sürdürülebilir hedefleri gerçekleştirme yolunda kullanabileceğimiz kaynakları artırabilmemizin temelini oluşturduğunu belirterek sunumunu noktaladı. Prof. Dr. Güler Aras’ın sunumunun ardından söz alan panelistlerimiz ise ortaya koydukları perspektifte entegre raporun kurumların değer yaratımı hikayesini paydaşlarına aktarmadaki rolü ve çoklu sermaye değerlendirmesinin topluma ve çevreye kattıkları değeri artırmasındaki etkisini yorumladılar. Çimsa CFO’su Vecih Yılmaz entegre raporlamanın entegre düşünceyi aktive etme yolunda değerli bir raporlama türü olduğunu belirtirken, İş Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Yöneticisi Neşe Gülden Sözdinler de entegre raporlamanın bir sonuç değil bir yolculuk olduğunu ve entegre düşüncenin firma bünyesine yerleştirilebilmesinin bir süreç sonucunda meydana geldiğini vurguladı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan karar verme süreçlerinde entegre yaklaşımın benimsenmesi ve kurum bünyesine yerleştirilmesi ile güvenilirlik ve şeffaflığı artırıcı uygulamaların desteklendiğini belirtirken, Garanti BBVA Entegre Düşünce ve Raporlama Yöneticisi Sinem Özonur entegre düşüncenin benimsenmesinin değer yaratımı sermayeleri arasındaki ilişkilerin gözlemlenebilmesi ve pozitif etkinin arttırılma olanaklarının ortaya koyulması açısından taşıdığı önemi vurguladı. Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras'ın moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz oturumda panelistlerimize ve oturumumuzu destekleyen; Borsa İstanbul, Çimsa, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası ve TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na çok teşekkür ederiz.

 
Bu içeriği paylaşın;