Entegre Raporlama Türkiye

Kurumsal Raporlamada Global Trendler Seminerinde Entegre Raporlamayı konuştuk

Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras, TÜYİD tarafından her yıl organize edilen “Kurumsal Raporlamada Global Trendler” semineri içerisinde yer alan Global Raporlama Düzeni Entegre Raporlama oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Güler Aras konuşmasında IR&IR Platformu’na değinerek, entegre raporlama düzeninin, yatırımcı ilişkileri profesyonellerine hem şirket içerisinde stratejilerin oluşturulması aşamasında rol alma hem de yatırımcılarla olan ilişkilerinde doğru iletişimi sağlamak yönünde sağladığı fayda ve sunacağı yol haritasının önemine vurgu yaparak bu amaçla, ERTA ve TÜYİD’in bir araya gelerek ciddi bir işbirliği yaptığını belirtti. Finansal olmayan bilginin raporlanması konusunun neden önem kazandığını global riskler, değişen dünya şartları çerçevesinde aktarırken, standart sağlayıcıların bir araya gelerek “Daha iyi bir raporlama için ne yapabiliriz?”i tartıştıklarını ve entegre rapora doğru bir gelişme ortaya çıktığını belirtti. Entegre Raporun finansal bilgilerin yanı sıra finansal olmayan bilgiyi ilişkili olarak raporlayan tek raporlama sistemi olması sebebiyle bu raporlama düzenine doğru eğilimin tüm standart sağlayıcılar çerçevesinde arttığını belirtti. ERTA’nın kuruluşu ve bugüne kadar kat ettiği yolu, bunu başarmasının altında yatan unsurları ve faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı.

 
Bu içeriği paylaşın;