Entegre Raporlama Türkiye

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin İş Dünyasına Etkileri Paneli

ERTA olarak, SKD Türkiye işbirliği ile, SPK tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi’nin iş dünyası perspektifinden değerlendirildiği çevrimiçi etkinliğimizi 16 Aralık’ta gerçekleştirdik. Etkinlik, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin’in açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından SKD Türkiye Başkan Yardımcısı ve ERTA Yürütme Kurulu Üyesi Ediz Günsel’in moderasyonunda; BİST Uluslararası İlişkiler Direktörü Recep Bildik, SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Grup Başkanı Dr. Hale Oruç, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ve TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin İş Dünyasına Etkileri” konulu paneli gerçekleştirdik.

Prof. Dr. Güler Aras, açılış konuşmasında; Sürdürülebilirlik ile ilgili raporlama sürecinin Türkiye’deki gelişiminden bahsederek özellikle 2020 yılı itibariyle hız kazanan kurumsal raporlama dünyasındaki önemli gelişmeleri paylaştı. Değişen küresel risk ortamı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile değişen paydaş beklentilerinin; karşılaştırılabilir, güvenilir ve denetlenebilir bilgi talebini artırarak, kurumsal raporlama ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çabalara ivme kazandırdığını belirtti. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de SPK tarafından yapılan son düzenleme, şirketlerin uzun vadeli bakış açısını benimsemelerini teşvik ederken, yatırımcıların da sermayesini bu çerçevede yönlendirmelerine yönelik çok önemli bir mesaj içerdiğine değindi. Bütüncül ve bilgiler arası bağlantıyı vurgulayan gelişmeler, entegre düşünce temeline dayanan entegre raporlamanın ana akım raporlama haline dönüşeceğine yönelik güçlü sinyaller verdiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Güler Aras, Çerçevede belirtilen ve raporlarda açıklanacak bilgilerin güvence denetiminden geçmiş olması ve doğrulanmasının bilgilere olan güveni artıracağına; bilgilerin güvenilirliği ve karşılaştırılabilirliği için ise bu alandaki denetim ekosisteminin gelişmesine ihtiyaç olduğuna dikkate çekti.

Ebru Dildar Edin, açılış konuşmasında; “Uy ya da Açıkla’ prensibi ve gönüllülük esasıyla başlayan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi düzenlemesi ile Sermaye Piyasaları Kurumu’nun, hem şirketlerin sürdürülebilirlik kültürünün gelişmesinde, hem de ülkenin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda ivmelendirici bir etki yarattığını düşündüğünü” belirtti.

Ayrıca konuşmasında; hem ekonomik hem de sosyal açıdan diğer küresel ve yerel sorunların daha da belirginleştiğini; “Ekonomik ve sosyal dengelerin her geçen gün değiştiği bu ortamda, finansal olmayan göstergelerin de raporlanmasının şirketler için çok daha önemli bir hal aldığını belirten Ebru Dildar Edin, şirketlerin artık finansal sonuçları kadar sürdürülebilirlik stratejilerini ve uzun vadede nasıl değer yaratacaklarını raporladıklarını ve bu raporlamada Entegre Raporlama Çerçevesi’nin önemli bir araç olduğuna vurgu yaptı. Global yatırım akımlarının sürdürülebilirlik ilkelerine sahip, şeffaf ve hesap verebilir şirketlere yöneldiğini ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim konularında performansı daha iyi olan şirketlerin; daha düşük sermaye maliyetine, daha yüksek kâr marjına ve şirket değerine ulaştıklarını ekledi.

 
Bu içeriği paylaşın;