Entegre Raporlama Türkiye

IR&IR Platformunun ilk etkinliği “Yatırımcı İlişkileri Perspektifinden Entegre Raporlama” webinarını gerçekleştirdik!

28 Eylül tarihinde yayımladığımız ortak Basın Duyurusuyla hayata geçen IR & IR Platformu’nun ilk etkinliğini 14 Ekim tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras ve TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk’un açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, BİST Uluslararası İlişkiler Direktörü Doç. Dr. Recep Bildik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen; Aura Portföy CEO’su İsmail Erdem, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yazıcı’nın konuşmacı olarak yer aldıkları “Yatırımcı İlişkileri Perspektifinden Entegre Raporlama” konulu panel ile devam etti.

Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras açılış konuşmasında, kurumların; çevresel, sosyal, yönetsel stratejilerinin iş modellerine eklenmesinin önemli hale geldiğine; yatırımcılar ve tüm paydaşların, daha sorumlu, risklerle baş edebilen, sürdürülebilir ve kapsayıcı modelleri olan kurumlarla daha fazla işbirliği yapma ve fon yöneticilerinin de bu kurumlara daha fazla yönelme ihtiyacı duyduğuna değindi. Yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin sorumluluğunun yatırımcılarla iletişimden öteye geçerek şirketin stratejilerinin oluşturulması, uzun vadeli değer yaratma anlayışının içselleştirilmesi, şeffaf bilgi paylaşımı aşamalarında şirket içerisinde aktif olarak görev almaları olduğuna vurgu yaptı.

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk, yatırımcılarla yapılan toplantılarda finansal ve operasyonel verilerin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim göstergelerinin yatırım kararlarına entegre edilmeye başlandığını belirtti. Köprü görevi gören yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin; yatırımcıların beklentilerinin doğru şekilde üst yönetime aktarılması, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin, faaliyetlerinin oluşturulması sürecine bu beklentilerin entegre edilmesinde, hedeflerin uzun vadeli belirlenmesinin ve açıklanması aşamalarının etkin şekilde gerçekleştirilmesinde çok önemli bir birim olduğuna değindi.

Panelin Oturum Başkanı Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Doç. Dr. Recep Bildik, Dünyada son dönemde kriz, skandal ve pandemi ile birlikte sürdürülebilirlik konusunun hızla geliştiğini; gerek yatırımcıların, gerekse paydaşların taleplerinin artması ile birlikte bu konunun giderek güçlendiğini belirtti. ERTA-TÜYİD işbirliği ile kurulan IR&IR Platformun ülke olarak bu alanda hızlı şekilde ilerlememize olanak sağlayacağını belki de birçok ülkeye bu anlamda örnek olabileceğini belirtti.

TSKB GMY Meral Murathan, Entegre Raporlamanın bir şirketin aslında geçmişinde yarattığı, şu an yaratmak üzere olduğu ve gelecekte yaratacağı değeri tüm paydaşlarına çok boyutlu bir perspektiften yalın bir şekilde anlattığı bir rapor olduğunu ve en başta hedef koyabilmeyi, konulan hedefleri ölçebilmeyi, çıktılar üzerinden hesap verebilmeyi beraberinde getirdiğine değindi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yazıcı, artık daha genç ve dünyaya daha duyarlı bir yatırımcı kitlesinin olduğunu ve bu kitlenin uzun vadeli, düşük riskli yatırım yapmak istediğini belirtti. Bu çerçevede önem kazanan şirketlerin gerçek değerinin ortaya çıkarılması noktasında IFRS raporu üzerinden yapılan analizlerin yetersiz kaldığını; bu analizlerin şirketin o anlık durumunu göstermekle birlikte, geleceği ile ilgili çok fazla bilgi veremediğini belirtti.

Aura Portföy CEO’su İsmail Erdem, Entegre Raporların karşılaştırılabilirliği konusuna farklı bir yaklaşım getirerek; karşılaştırma yapmadan da şirketin Entegre Raporunda kendini nasıl ifade ettiğini okumanın yatırımcı tarafından önemli olduğuna değindi ve raporda rakamsal olarak açıklanabilen konuların yanı sıra bazı konuların tamamen sözel olarak açıklanmasının daha doğru olacağını düşündüğünü ekledi.

 
Bu içeriği paylaşın;